Koor My Way

My Way is van een smartlappenkoortje uitgegroeid naar een koor met 40
leden, dat muziek zingt uit de jaren 50 en 60. Bijvoorbeeld nummers
van Elvis, The Everly brothers, Petula Clark, the Beatles en Frankie
Lane, met orkestbanden in plaats van de piano. Voor heel veel mensen
herkenbaar en vooral meezingbaar.